Văn bản Chỉ đạo điều hành
2684/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2684/QĐ-UBND 
Ban hành:
24/11/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/11/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch t​hực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: