Văn bản Chỉ đạo điều hành
5984/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
5984/UBND-VX 
Ban hành:
22/11/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
22/11/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện Thông báo số 266-TB/TU ngày 16/11/2021 của Thường trực Tỉnh uỷ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: