Văn bản Chỉ đạo điều hành
6020/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
6020/UBND-KT 
Ban hành:
23/11/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
23/11/2021 
Trích yếu:

​Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: