Văn bản Chỉ đạo điều hành
5902/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
5902/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/11/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
18/11/2021 
Trích yếu:

 Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: