Văn bản Chỉ đạo điều hành
5412/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
5412/UBND-VX 
Ban hành:
22/10/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
22/10/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: