Văn bản Chỉ đạo điều hành
2379/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2379/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/10/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
18/10/2021 
Trích yếu:

​Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Khu công nghiệp Sóng Thần 2​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: