Văn bản Chỉ đạo điều hành
271/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
271/TB-UBND 
Ban hành:
14/10/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
14/10/2021 
Trích yếu:

Về việc ​​​tiếp công dân và tổ chức đối thoại tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: