Văn bản Chỉ đạo điều hành
5209/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
5209/UBND-VX 
Ban hành:
14/10/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
14/10/2021 
Trích yếu:

​Triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: