Văn bản Chỉ đạo điều hành
15/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
15/CT-UBND 
Ban hành:
09/10/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
09/10/2021 
Trích yếu:

​Tái khởi động thi công và đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: