Văn bản Chỉ đạo điều hành
5146/UBND-HCC 
Số Ký hiệu:
5146/UBND-HCC 
Ban hành:
11/10/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
11/10/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện TTHC đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới tại Trung tâm Hành chính công tỉnh