Văn bản Chỉ đạo điều hành
268/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
268/TB-UBND 
Ban hành:
12/10/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
12/10/2021 
Trích yếu:

​Ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh, tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: