Văn bản Chỉ đạo điều hành
2321/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2321/QĐ-UBND 
Ban hành:
08/10/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
08/10/2021 
Trích yếu:

​Điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Giáo

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: