Văn bản Chỉ đạo điều hành
2288/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2288/QĐ-UBND 
Ban hành:
04/10/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
04/10/2021 
Trích yếu:

​Ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: