Văn bản Chỉ đạo điều hành
5067/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
5067/UBND-VX 
Ban hành:
05/10/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
05/10/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện chính sách an sinh xã hội