Văn bản Chỉ đạo điều hành
4998/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4998/UBND-VX 
Ban hành:
02/10/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
02/10/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về phòng, chống Covid-19 tại Thông báo số 228-TB/TU ngày 01/10/2021