Văn bản Chỉ đạo điều hành
4838/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4838/UBND-VX 
Ban hành:
24/09/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
24/09/2021 
Trích yếu:

Về việc ​​thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: