Văn bản Chỉ đạo điều hành
4847/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4847/UBND-VX 
Ban hành:
24/09/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
24/09/2021 
Trích yếu:

​Quét mã QR để phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: