Văn bản Chỉ đạo điều hành
4837/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4837/UBND-VX 
Ban hành:
24/09/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
24/09/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về phòng, chống Covid-19 tại Thông báo số 221-TB/TU ngày 23/9/2021 ​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: