Văn bản Chỉ đạo điều hành
4748/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4748/UBND-VX 
Ban hành:
21/09/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
21/09/2021 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: