Văn bản Chỉ đạo điều hành
4687/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
4687/UBND-NC 
Ban hành:
19/09/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
19/09/2021 
Trích yếu:
Rà soát, báo cáo vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: