Văn bản Chỉ đạo điều hành
2198/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2198/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/09/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
21/09/2021 
Trích yếu:

​Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: