Văn bản Chỉ đạo điều hành
4656/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4656/UBND-VX 
Ban hành:
16/09/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
16/09/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15/9/2021​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: