Văn bản Chỉ đạo điều hành
4590/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4590/UBND-VX 
Ban hành:
10/09/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
10/09/2021 
Trích yếu:

​Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh