Văn bản Chỉ đạo điều hành
4423/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
4423/UBND-KT 
Ban hành:
04/09/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
04/09/2021 
Trích yếu:

​Phương án quản lý phương tiện và người di chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: