Văn bản Chỉ đạo điều hành
4363/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4363/UBND-VX 
Ban hành:
01/09/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
01/09/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện thông báo số 57-TB/VPTU ngày 30/8/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: