Văn bản Chỉ đạo điều hành
4343/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4343/UBND-VX 
Ban hành:
31/08/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
31/08/2021 
Trích yếu:

​Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện “xanh hóa” địa bàn​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: