Văn bản Chỉ đạo điều hành
4076/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4076/KH-UBND 
Ban hành:
20/08/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
20/08/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20/CTr-TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: