Văn bản Chỉ đạo điều hành
4037/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4037/UBND-VX 
Ban hành:
18/08/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
18/08/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện mô hình 03 Xanh “Nhà máy, Nhà trọ và Công nhân” tại khu vực “vùng xanh” để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: