Văn bản Chỉ đạo điều hành
3985/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3985/UBND-VX 
Ban hành:
15/08/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
15/08/2021 
Trích yếu:

​Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện “xanh hóa” địa bàn​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: