Văn bản Chỉ đạo điều hành
3897/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3897/UBND-VX 
Ban hành:
11/08/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
11/08/2021 
Trích yếu:

Hỗ trợ người lao động làm việc tại đơn vị, doanh nhiệp nhưng không đảm bảo về đối tượng và các điều kiện để được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg