Văn bản Chỉ đạo điều hành
3791/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
3791/UBND-KT 
Ban hành:
07/08/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
07/08/2021 
Trích yếu:

​Điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: