Văn bản Chỉ đạo điều hành
201/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
201/TB-UBND 
Ban hành:
02/08/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
02/08/2021 
Trích yếu:

​Chương trình làm việc tháng 8/2021 của UBND tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: