Văn bản Chỉ đạo điều hành
3645/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3645/UBND-VX 
Ban hành:
02/08/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
02/08/2021 
Trích yếu:

​Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: