Văn bản Chỉ đạo điều hành
3610/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
3610/UBND-KT 
Ban hành:
30/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
30/07/2021 
Trích yếu:

​Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: