Văn bản Chỉ đạo điều hành
3596/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3596/UBND-VX 
Ban hành:
29/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
29/07/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ về phòng, chống Covid-19 tại Thông báo số 147-TB/TU ngày 28/7/2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: