Văn bản Chỉ đạo điều hành
1745/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1745/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/07/2021 
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 19 -CTr/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương về Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: