Văn bản Chỉ đạo điều hành
3594/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3594/UBND-VX 
Ban hành:
29/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
29/07/2021 
Trích yếu:

​Ủy quyền ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: