Văn bản Chỉ đạo điều hành
3528/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
3528/UBND-NC 
Ban hành:
28/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/07/2021 
Trích yếu:

​Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: