Văn bản Chỉ đạo điều hành
3512/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3512/UBND-VX 
Ban hành:
28/07/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/07/2021 
Trích yếu:

​Nâng cao hiệu quả hoạt động tổng đài 1022 và tăng cường xây dựng các tổ phản ứng nhanh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: