Văn bản Chỉ đạo điều hành
3506/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
3506/UBND-NC 
Ban hành:
27/07/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
27/07/2021 
Trích yếu:

T​ăng cường các biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ lưu thông của người và phương tiện

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: