Văn bản Chỉ đạo điều hành
3392/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
3392/UBND-VX 
Ban hành:
21/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
21/07/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới