Văn bản Chỉ đạo điều hành
12/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
12/CT-UBND 
Ban hành:
05/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
05/07/2021 
Trích yếu:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Tổ An toàn Covid trong công tác giám sát dịch tại khu dân cư và doanh nghiệp​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: