Văn bản Chỉ đạo điều hành
11/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
11/CT-UBND 
Ban hành:
25/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
25/06/2021 
Trích yếu:

​Triệt để triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng chống dịch Covid-19​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: