Văn bản Chỉ đạo điều hành
10/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
10/CT-UBND 
Ban hành:
22/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
22/06/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: