Văn bản Chỉ đạo điều hành
2554/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2554/UBND-KT 
Ban hành:
11/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
11/06/2021 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: