Văn bản Chỉ đạo điều hành
167/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
167/TB-UBND 
Ban hành:
11/06/2021 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
11/06/2021 
Trích yếu:

Chương trình làm việc tháng 6/2021 của UBND tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: