Văn bản Chỉ đạo điều hành
2519/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2519/UBND-VX 
Ban hành:
08/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
08/06/2021 
Trích yếu:

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình mình mới.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: