Văn bản Chỉ đạo điều hành
2515/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2515/UBND-VX 
Ban hành:
08/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
08/06/2021 
Trích yếu:

​Đề xuất của Bảo hiểm xã hội tỉnh về sử dung hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: