Văn bản Chỉ đạo điều hành
2506/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
2506/KH-UBND 
Ban hành:
07/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
07/06/2021 
Trích yếu:

Kế hoạch triển khai hoạt động các trạm, chốt và tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương