Văn bản Chỉ đạo điều hành
157/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
157/TB-UBND 
Ban hành:
07/06/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
07/06/2021 
Trích yếu:

​Tạm dừng tiếp công dân ​thường xuyên và tổ chức và tổ chức ​đối thoại tại Trụ ​sở ​Tiếp công dân tỉnh 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: